Referens > Funktioner > Datumfunktioner > Day
 
Day
Användning 
Returnerar ett tal mellan 1 och 31 för dagen i månaden när ett datum infaller.
Format 
Day (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd Dag när du till exempel vill identifiera den dag i månaden när betalningar förfaller.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Exempel 
Day ("5/15/2019") returnerar 15. I det här exemplet förutsätts att systemets datumformat är MM/DD/ÅÅÅÅ.
Day (Försäljningsdatum) returnerar dagen i månaden som finns lagrad i Försäljningsdatum.
If (Day (Get (AktuelltDatum))= 15 and Month (Get (AktuelltDatum))= 3 ; "Tag dig i akt för Idus Martii" ; "") visar texten Tag dig i akt för Idus Martii bara när dagen i månaden som returneras av Get (AktuelltDatum) är 15 och månaden som returneras av Get (AktuelltDatum) är 3 – annars visas ingenting.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler