Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner
 
Ekonomiska funktioner
Ekonomiska funktioner beräknar information som rör ekonomi, exempelvis nettovärde och betalningar. Du kan exempelvis beräkna vilka månadsbetalningar som krävs för att köpa en bil med en bestämd låneränta genom att använda funktionen PMT.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Det framtida värdet (FV) av en inledande investering, med utgångspunkt i en fast räntesats och ett fast betalningsbelopp för antalet perioder i månader.
Det aktuella nettovärdet (NPV) av en serie olika stora betalningar gjorda med jämna mellanrum och med en given fast räntesats.
Avbetalningar (PMT) för att amortera ett lån under villkoren lånebelopp, räntesats och perioder.
Det aktuella värdet (PV) av en serie lika stora betalningar gjorda med jämna intervall och med en fast räntesats.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler