Referens > Funktioner > Designfunktioner > GetNextSerialValue
 
GetNextSerialValue
Användning 
Returnerar nästa löpnummer för fält i databas.
Format 
GetNextSerialValue (databas ; fält)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
fält – namnet på det fält som du vill fastställa nästa löpnummer för.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Fältnamnen måste vara fullständiga och ha formatet tabellnamn::fältnamn om du vill ange ett fält i en annan tabell än den aktuella tabellen.
Exempel 
GetNextSerialValue ("Kunder" ; "KundID") returnerar nästa löpnummer för fältet KundID.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler