Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Pi
 
Pi
Användning 
Beräknar värdet för konstanten Pi.
Format 
Pi
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den här funktionen beräknar värdet för konstanten Pi (π), som är uppskattningsvis 3,14159.
Exempel 
Pi * 15 returnerar 47,124.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler