Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( KontoBehörighetsuppsättning )
 
Get ( KontoBehörighetsuppsättning )
Användning 
Returnerar namnet på den behörighetsuppsättning som används av kontot som användes för att öppna filen.
Format 
Get (KontoBehörighetsuppsättning)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 11.0
Beskrivning 
Om en användare använder standardadministrationskontot och behörigheten för filen inte har ändrats, returneras [Full Access].
Kommentar 
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Se även funktionen Get ( AktuellBehörighetsuppsättning ).
Exempel 
För en administratör kan Get (KontoBehörighetsuppsättning) returnera [Full Access].
För en användare på försäljningsavdelningen kan Get (KontoBehörighetsuppsättning) returnera [Data Entry Only] (Endast datainmatning).
För en användare med skrivskyddad åtkomst till en databas som kör ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet returnerar Get (KontoBehörighetsuppsättning) [Read-Only Access], men Get (AktuellBehörighetsuppsättning) returnerar [Full Access] (för det aktuella scriptet).
Relaterade avsnitt 
Skydda databaser
Skapa konton som verifieras via en extern server
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler