Referens > Funktioner > Textfunktioner > Right
 
Right
Användning 
Returnerar angivet antal tecken i text räknat från höger.
Format 
Right (text ; antal tecken)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
antal tecken – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Right("Tillverkning" ; 4) returnerar ning.
Right (Namn ; Length (Namn) – Position (Namn ; " " ; 1 ; 1)) returnerar Carlén om fältet Namn innehåller Marianne Carlén.
Right(Löpnummer ; 3) & Upper(Left(Efternamn ; 4)) returnerar 187FERR om textfältet Löpnummer innehåller 00-48-187 och Efternamn innehåller Ferrini.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler