Referens > Funktioner > Textfunktioner > Lower
 
Lower
Användning 
Returnerar alla bokstäver i angiven text som gemener.
Format 
Lower (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentar 
Information om hur ett fält visas utan att ändra sitt innehåll finns i Funktioner för textformatering.
Exempel 
Lower("ABCD") returnerar abcd.
Lower (Kurs) returnerar historia om fältet Kurs innehåller Historia.
Lower ("FÖRFALLEN FAKTURA") returnerar förfallen faktura.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler