Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AnslutningsStatus )
 
Get ( AnslutningsStatus )
Användning 
Returnerar ett tal som anger säkerhetsstatus för den aktuella filens nätverksanslutning.
Format 
Get (AnslutningsStatus)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Säkra anslutningar krypteras med SSL. Om säkerhet är viktigt i din miljö ska serveradministratören installera ett eget SSL-certifikat.
Returnerar följande:
0 för ingen anslutning för den aktuella filen.
1 för en anslutning som inte är krypterad (FileMaker Server med SSL inaktiverat, eller till en FileMaker Pro-värd).
2 för en anslutning som är krypterad, men där SSL-certifikatet för FileMaker Server inte kan verifieras. Du kan bli ansluten till en server som utger sig för att vara din egentliga destination, vilket innebär att konfidentiell information kan komma att äventyras.
3 för en anslutning som är krypterad med ett verifierat SSL-certifikat.
Kommentar 
Get (AnslutningsStatus) är avsett för klientanslutningar till FileMaker Pro eller FileMaker Go. Om ett script körs på FileMaker Server (via FileMaker WebDirect, Anpassad webbpublicering, schemalagda script för FileMaker Server eller med scriptsteget Utför script på server), kan det saknas nödvändig nätverksanslutning för att verifiera. I detta fall returnerar funktionen bara 1 eller 2.
För FileMaker WebDirect visar inte funktionen anslutningsstatusen mellan webbläsaren och FileMaker Server. Istället verifierar och visar webbläsaren statusen för anslutningen till FileMaker Server.
Exempel 
Returnerar 3 när anslutningen är krypterad med ett verifierat SSL-certifikat.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Öppna delade filer som klient