Referens > Funktioner > Mobila funktioner
 
Mobila funktioner
Mobila funktioner används med FileMaker Go.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Aktuell latitud och longitud för en iOS-enhet som kör FileMaker Go och dess korrekhet.
Aktuell latitud, longitud och altitud för en iOS-enhet som kör FileMaker Go, dess korrekthet och antal minuter sedan värdena returnerades.
Returnerar en lista med iBeacon och deras närhet till en iOS-enhet.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler