Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Abs
 
Abs
Användning 
Returnerar det absoluta värdet för ett tal.
Format 
Abs (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
Numeriskt, tid
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det absoluta värdet för ett tal är positivt. Om t.ex. ett negativt tal visas i ett fält tar funktionen Abs bort minustecknet och ändrar det till ett positivt värde.
Exempel 
Abs(–123) returnerar 123.
Abs(Prisskillnad) returnerar det positiva värdet för talet i fältet Prisskillnad.
Abs(Måldatum – VerkligtDatum) returnerar ett positivt värde för antalet dagar som utgör skillnaden mellan värdena i Måldatum och VerkligtDatum.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler