Referens > Funktioner > Textfunktioner > Quote
 
Quote
Användning 
Returnerar text i textformat inom citattecken.
Format 
Quote (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller -fält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Den här funktionen förhindrar att text utvärderas av funktionen Utvärdera. Specialtecken i text skiftas på rätt sätt.
Exempel 
Quote ("hej") returnerar "hej"
Quote ("abc\¶") returnerar "abc\¶".
Quote ("säg \"hej\" fredrik") returnerar "säg\"hej\" fredrik".
Evaluate (Quote ("1 + 2")) returnerar 1 + 2.
Evaluate ("1 + 2&" & Quote (" - 1 + 2")) returnerar 3 - 1 + 2.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler