Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Användarnamn )
 
Get ( Användarnamn )
Användning 
Returnerar namnet på FileMaker-användaren enligt vad som har angetts på fliken Diverse i dialogrutan Inställningar.
Format 
Get (Användarnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det returnerade namnet har angetts av användaren.
Viktigt!  Använd funktionen Get ( Kontonamn ) för större säkerhet för att spåra och hantera användaråtkomst: en användare kan inte ändra det kontonamn som används för att logga in i en databasfil.
I FileMaker WebDirect returnerar denna funktion [WebDirect-<xxxxx>], där <xxxxx> är de sista fem siffrorna i aktuellt beständigt ID. Se funktionen Get ( BeständigtID ).
För script på serversidan returnerar funktionen:
schemats namn, om scriptet körs av ett FileMaker Server-schema
<scriptnamn> - <kontonamn> <x>, där <x> är antalet script som körts sedan FileMaker script-motorn startades
Exempel 
Returnerar Stina Larsson om Stina Larsson är den aktuella användaren. Exempelscript finns i scriptsteget Lägg till konto.
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( BeständigtID )
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler