Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SenasteMeddelandeval )
 
Get ( SenasteMeddelandeval )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar den knapp som klickats på i varningsmeddelandet som visas av scriptsteget Visa anpassad dialogruta.
Format 
Get (SenasteMeddelandeval)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
1 för den första knappen (som standard OK).
2 för den andra knappen (som standard Avbryt).
3 för den tredje knappen.
Exempel 1 
Exempelscript finns i scriptsteget Visa anpassad dialogruta.
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Visa anpassad dialogruta
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler