Referens > Funktioner > Textfunktioner > Length
 
Length
Användning 
Returnerar antalet tecken i ett fält, inklusive alla blanksteg, tal och specialtecken.
Format 
Length(text)
Parametrar 
text – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält eller containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Vid ett containerfält returnerar Längd originalfilens storlek i byte.
Exempel 
Length("John") returnerar 4.
Length(Beskrivning) returnerar 12 när värdet i Beskrivning är Modem för PC.
Length ("M1" & Left (Produkt ; 5)) returnerar 7 när fältet Produkt innehåller Rutig ryggsäck.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler