Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Högkontrastläge )
 
Get ( Högkontrastläge )
Användning 
Returnerar 1 (sant) om högkontrast är tillgängligt och aktivt. Annars returneras 0 (falskt).
Format 
Get (Högkontrastläge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 om tillvalet för högkontrast (i Windows Hjälpmedelscenter) inte är tillgängligt eller är inaktiverat, eller om funktionen används i macOS.
1 om tillvalet för högkontrast är tillgängligt och aktiverat.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler