Referens > Funktioner > Textfunktioner > ValueCount
 
ValueCount
Användning 
Returnerar det totala antalet värden i angiven text.
Format 
ValueCount (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Du kan placera flera objekt tillsammans om du vill skapa en värdelista som är avgränsad med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan avslutande returtecken.
När parametern text är en ordagrann sträng, som i exemplet nedan, måste du lägga till ett returtecken mellan alla objekt i listan. Du lägger till ett returtecken genom att klicka på knappen i dialogrutan Ange beräkning.
Kommentar 
Om det sista tecknet i text är en vagnretur, känner ValueCount inte igen vagnreturen som ett värde.
Exempel 
ValueCount ("Objekt 1¶Objekt 2¶Objekt 3") returnerar 3.
ValueCount (ValueListItems ("Personal" ; "Anställdas namn")) returnerar det totala antalet värden i värdelistan Anställdas namn i databasfilen Personal.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler