Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Värdprogramversion )
 
Get ( Värdprogramversion )
Användning 
Returnerar FileMaker-värdens produktnamn och version.
Format 
Get (Värdprogramversion)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 9.0
Beskrivning 
Visar ett värde när det används med samma eller en senare version av FileMaker Pro eller FileMaker Server. Om den aktuella filen inte är delad eller inte har en värd, returnerar funktionen en tom sträng. En tom sträng returneras också när den används från själva värddatorn.
Exempel 
Returnerar Pro 16.0.1 om värddatorn kör FileMaker Pro 16 version 1.
Returnerar ProAdvanced 16.0.1 om värddatorn kör FileMaker Pro 16 Advanced version 1.
Returnerar Server 16.0.1 om värddatorn kör FileMaker Server 16 version 1.
Returnerar Cloud Server 1.15.0.185 om värddatorn kör FileMaker Cloud version 1 underversion 185.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen Get ( Programversion )