Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutnummer )
 
Get ( Layoutnummer )
Användning 
Returnerar numret för den layout (som anges i dialogrutan Hantera layouter) som visas för närvarande.
Format 
Get (Layoutnummer)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om flera fönster är öppna i den aktuella filen kan varje fönster ha ett eget värde för layoutnummer, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.
Kommentar 
Du kan använda Get (Layoutnummer) som ett alternativ till funktionen Get ( Layoutnamn ) om det finns flera layouter med samma namn.
Exempel 
Returnerar 3 om den aktuella layouten är den tredje i listan över layouter i Hantera layouter.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler