Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering
 
Funktioner för textformatering
Du kan använda funktionerna för textformatering när du vill ändra färg, storlek, typsnitt och stil för den angivna texten. Du kan t.ex. använda funktionen TextFont om du vill ändra typsnittet för den angivna texten från Arial till Courier. Du kan använda de här funktionerna för att ändra utseende på texten i dina layouter.
Textutformningsfunktioner använder följande parametrar:
Fält av typen Text.
textkonstanter (inom citattecken).
Uttryck som ger textresultat.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
... ger följande resultat
Returnerar ett heltal från 0 till 16777215 som fås genom att kombinera färgvärden för röd, grön och blå.
Ändrar färgen för text till den färg som anges av funktionen RGB.
Tar bort alla teckenfärger i angiven text, eller tar bort teckenfärgen som anges av funktionen RGB.
Byter textens teckensnitt till angivet teckensnitt.
Tar bort ett specifikt eller alla teckensnitt från angiven text.
Tar bort all textformatering från angiven text med en enda åtgärd.
Ändrar storleken på angiven text till den angivna teckenstorleken.
Tar bort alla teckenstorlekar eller en specifierad.
Lägger till stilarna som anges av stilar till text i en enda åtgärd.
Tar bort stilarna som anges av stilar från text i en enda åtgärd.
Relaterade avsnitt 
Om formler
Om funktioner