Referens > Funktioner > Textfunktioner > NumToJText
 
NumToJText
Användning 
Konverterar arabiska siffror till japansk text.
Format 
NumToJText (tal ; separator ; characterType)
Parametrar 
numeriskt – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
separator – ett tal från 0 till 3 som motsvarar en avgränsare.
characterType – ett tal från 0 till 3 som motsvarar en teckentyp.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om värdena för separator och characterType är tomma eller något annat än 0 till 3, används 0.
Avgränsare:
0 – ingen avgränsare.
1 – var tredje siffra (tusental).
2 – tiotusentals- (Japanskt tecken för tiotusen) och miljontalsenheter (Japanskt tecken för en miljon).
3 – tiotals- (Japanskt tecken för tio), hundratals- (Japanskt tecken för ett hundra), tusentals- (Japanskt tecken för ett tusen), tiotusentals- (Japanskt tecken för tiotusen) och miljontalsenheter (Japanskt tecken för en miljon).
Typ:
0 – halvbreddstal (hankaku).
1 – helbreddstal (zenkaku)
2 – kanji-tal Japanskt tal med kanji-tecken
3 – traditionellt kanji-tal Japanskt tal med traditionellt gammalt kanji-tecken
Exempel 
NumToJText (123456789 ; 2 ; 0) returnerar Arabiskt tal, "123456789", med halvbredds hankaku-avgränsare mellan tusental och tiotusental samt mellan tio miljoner och hundra miljoner.
NumToJText (123456789 ; 3 ; 2) returnerar Japansk text för det arabiska talet "123456789", med kanji-avgränsare mellan tio, hundra, tusen, tiotusen och miljoner.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler