Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Atan
 
Atan
Användning 
Returnerar den trigonometriska arcustangensen (Atan) för ett tal.
Format 
Atan (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Arcustangensen är den vinkel (i radianer) vars tangens är lika med det angivna talet.
Exempel 
Atan (1) returnerar 0,78539816....
Degrees (Atan (1)) returnerar 45.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler