Referens > Funktioner > Textfunktioner > KanjiNumeral
 
KanjiNumeral
Användning 
Konverterar arabiska siffror till kanjisiffror.
Format 
KanjiNumeral (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
KanjiNumeral (123) returnerar Japansk textsträng med kanji-siffror, 123.
KanjiNumeral ("Japansk textsträng med kanji-siffror och arabiska siffror i positionerna 5, 7, 9 och 10") returnerar Japansk textsträng med kanji-siffror.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler