Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldComment
 
FieldComment
Användning 
Returnerar kommentaren för det angivna fältet.
Format 
FieldComment (databas ; fält)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
fält – namnet på ett fält i den angivna databasfilen.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Fältnamnet måste ha formen tabellnamn::fältnamn om du vill ange ett fält i en annan tabell än den aktuella tabellen.
Exempel 
FieldComment ("Kunder" ; "Telefonnummer") returnerar "Kundens hemtelefonnummer" om detta har angetts som kommentar för fältet Telefonnummer.
FieldComment ("Kunder" ; "Konton::Aktuellt saldo") returnerar "Kundens aktuella saldo" om detta har angetts som kommentar för fältet Aktuellt saldo i tabellen Konton.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler