Referens > Funktioner > Datumfunktioner > Year
 
Year
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar året då ett datum infaller.
Format 
Year (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan till exempel hämta årtalet från ett fält som innehåller datumet när en vara såldes.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Exempel 
Year (Försäljningsdatum) returnerar årtalet som är lagrat i Försäljningsdatum.
Year ("5/5/2019") returnerar 2019.
Year (Date (Month (Get (AktuelltDatum)) + 48 ; Day (Get (AktuelltDatum)) ; Year (Get (AktuelltDatum)))) returnerar det år som infaller 48 månader efter dagens datum.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler