Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > List
 
List
Användning 
Returnerar en sammanställd lista över icke-tomma värden för ett eller flera fält.
Format 
List (fält {; fält...})
Parametrar 
fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller en variabel.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.5
Beskrivning 
Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.
Använd den här funktionen när du vill returnera en lista med värden för:
ett enskilt fält (tabell::fält), returnerar ett enda resultat av alla repetitioner (om sådana finns) för detta fält och alla matchande relaterade poster, oavsett om dessa poster visas eller inte i portalen.
flera fält och/eller ordagranna värden (tabell::fält1, konstant, tabell::fält2...), returnerar ett separat resultat för varje repetition i beräkningen i varje matchande repetition i fälten. Om det finns relaterade fält används endast den första relaterade posten.
Kommentar 
Vid hänvisning till flera upprepade fält returnerar funktionen List() en lista med värden från den första repetitionen i det första repetitionsfältet, därefter en lista med värden i den andra repetitionen i det andra repetitionsfältet och så vidare.
Exempel 
I exemplen nedan innehåller fälten följande:
Fält1 innehåller vit.
Fält2 innehåller svart.
Fält3 innehåller tre repetitioner med värdena röd, grön, blå.
Relaterat::Fält4 refererar till tre poster som innehåller 100, 200, 300.
$f1 innehåller orange.
Exempel 1 
List (Fält1 ; Fält2) returnerar:
vit
svart
Exempel 2 
List (Fält3) returnerar:
röd
grön
blå
Exempel 3 
List (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar:
i beräkningsrepetition 1:
vit
svart
röd
i beräkningsrepetition 2:
grön
i beräkningsrepetition 3:
blå
Exempel 4 
List (Relaterat::Fält4) returnerar:
100
200
300
Exempel 5
List ($f1 ; Fält2) returnerar:
orange
svart
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler