Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterzoomnivå )
 
Get ( Fönsterzoomnivå )
Användning 
Returnerar inzoomningsnivån för det aktuella fönstret.
Format 
Get (Fönsterzoomnivå)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
I Windows visas en asterisk vid zoomnivån när du har valt Förstora fönstrets innehåll för bättre läsbarhet under fliken Diverse i dialogrutan Inställningar.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 100 returneras.
Exempel 
Returnerar 200 när inzoomningsnivån för det aktuella fönstret är inställd på 200.
Returnerar 200* i Windows när inzoomingsnivån för det aktuella fönstret är inställd på 200 och Förstora fönstrets innehåll för bättre läsbarhet är markerat.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler