Referens > Funktioner > Mobila funktioner > RangeBeacons
 
RangeBeacons
Användning 
Returnerar en lista med iBeacon och deras närhet till en iOS-enhet.
Format 
RangeBeacons (UUID {; tidsgräns ; större ; mindre})
Parametrar 
UUID – unik identitetsbeteckning för iBeacons att söka efter. UUID identifierar en eller flera iBeacons som en viss typ eller som från en viss organisation. iBeacons för alla avdelningar i ett varuhus skulle exempelvis kunna ha samma UUID.
tidsgräns – antalet sekunder som funktionen ska vänta innan ett svar returneras. Om tidsgräns inte anges returnerar funktionen ett värde efter fem sekunder.
större – värdet som identifierar en grupp av iBeacons. iBeacons för alla avdelningar i ett varuhus skulle exempelvis kunna ha samma större värde.
mindre – värdet som identifierar specifika iBeacons i en grupp av iBeacons. Alla iBeacons på leksaksavdelningen i ett visst varuhus skulle exempelvis kunna ha samma mindre värde.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text
Kommer från 
FileMaker Pro 15.0
Beskrivning 
FileMaker Go returnerar:
UUID – unik identitetsbeteckning för varje identifierad iBeacon.
större – värdet som identifierar en grupp av iBeacons.
mindre – värdet som identifierar specifika iBeacons i en grupp av iBeacons.
närhet – ett värde som anger den relativa närheten till en iBeacon. Returnerar följande:
0 (Okänd) Närheten till iBeacon kunde inte bestämmas.
1 (Intill) iBeacon är mycket nära iOS-enheten.
2 (Nära) iBeacon är relativt nära iOS-enheten.
3 (Långt bort) iBeacon långt från iOS-enheten.
noggrannhet – närhetsvärdets noggrannhet, mätt i meter från iBeacon. Detta värde hjälper dig att skilja mellan iBeacons som har samma närhetsvärde. Ett negativt värde betyder att noggrannheten inte kunde bestämmas.
rssi – signalstyrkan från iBeacons, mätt i decibel.
Kommentar 
Om inga iBeacons överensstämmer med villkoret, returnerar den här funktionen en tom sträng.
Om iOS-inställningen för Platstjänster är avstängd, returnerar den här funktionen en tom sträng.
Om sökningen är ogiltig returnerar funktionen ett frågetecken (?).
Exempel 
RangeBeacons("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C") returnerar information om alla närliggande iBeacons med angivet UUID:
D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 10, 1, 0, -1.00, 0
D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 5, 1, 3, 14.68, -79
D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 5, 2, 3, 18.96, -81
RangeBeacons("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C" ; 30) returnerar resultatet efter 30 sekunder.
RangeBeacons("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C" ; 20 ; 10 ; 1) returnerar information om iBeacons med angivet UUID med ett värde för större på 10 och ett värde för mindre på 1. Den returnerar resultatet efter 20 sekunder.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om funktioner
Om formler