Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetValue
 
GetValue
Användning 
Returnerar det efterfrågade värdet som ges av värdenummer från värdelista.
Format 
GetValue (lista ; värde)
Parametrar 
värdelista – en lista över värden som avgränsas av returtecken
värdenummer – värdet som returneras från listan
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Den här funktionen är praktisk vid looping-scripts eller rekursiva anpassade beräkningar.
Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Du kan placera flera värden tillsammans om du vill skapa en värdelista som är avgränsad med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.
När parametern värdelista är en ordagrann sträng, måste du lägga till ett returtecken (¶) mellan varje objekt i strängen. Du lägger till ett returtecken genom att klicka på knappen i dialogrutan Ange beräkning.
Exempel 
GetValue ("London¶Paris¶Hong Kong" ; 2) returnerar
Paris
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler