Referens > Funktioner > Tidsfunktioner > Minute
 
Minute
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar antalet minuter (0-59) i en angiven tid.
Format 
Minute (tid)
Parametrar 
tid – ett tidsvärde eller ett fält av tidstyp.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentar 
Om inget minutvärde är angett returneras 0.
Exempel 
Minute ("12:15:23") returnerar 15.
Hour (Längd) + (Minute (Längd) / 60) returnerar 2,5 när tidsfältet Längd innehåller 2:30:15.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler