Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextSize
 
TextSize
Användning 
Ändrar storleken på angiven text till den angivna teckenstorleken.
Format 
TextSize (text ; teckenstorlek)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller text- eller sifferfält
teckenstorlek – en teckenstorlek uttryckt som ett heltal.
Returnerad datatyp 
text, antal
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Teckenstorleken uttrycks i punkter (72 punkter per tum). Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text eller siffror.
Exempel 
TextSize ("Rutig" ; 18) returnerar ordet Rutig i storleken 18 punkter.
TextSize ("Rutig" ; 24) returnerar ordet Rutig i storleken 24 punkter.
TextSize (TextFont (TextColor (MinTabell::MinText ; RGB(0 ; 125 ; 125)) ; "Courier") ; 12) returnerar texten i MinTabell::MinText formaterad som 12-punkters grön text i typsnittet Courier.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler