Referens > Funktioner > Tidsstämpelfunktioner
 
Tidsstämpelfunktioner
Tidsstämplar används för många olika synkroniseringsändamål, t.ex. för att notera datumet och den exakta tidpunkten då en viss händelse inträffade.
 
Denna funktion
...returnerar följande
En tidsstämpel som innehåller ett datum i form av ett kalenderdatum och tid i form av ett klockslag.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler