Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( ScriptAnimeringsLäge )
 
Get ( ScriptAnimeringsLäge )
Användning 
Returnerar 1 (sant) om animeringar är aktiverade i det aktuella scriptet. Annars returneras 0 (falskt).
Format 
Get (ScriptAnimeringsLäge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Animeringar är avstängda som standard medan ett script körs.
Exempel 
Returnerar 1 när det aktuella scriptet har ställts in för att aktivera animeringar med hjälp av scriptsteget Ange animering för layoutobjekt.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler