Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > Max
 
Max
Användning 
Returnerar det högsta, giltiga värdet i ett fält.
Format 
Max (fält {; fält...})
Parametrar 
fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Fält kan vara något av följande:
Ett repeterat fält (repeterat fält).
Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.
Flera icke-repeterade fält i en post (fält1 ; fält2 ; fält3...).
Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1 ; repeterat fält2 ; repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.
Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1 ; tabell::fält2 ; ...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A ; tabell 2::fält B...).
Exempel 
Layouten Konton har en portal som visar avbetalningar som har gjorts.
Max (Betalningar::Betalningsdatum) returnerar det senaste datumet då en betalning har gjorts på ett konto.
I exemplen nedan innehåller fälten följande:
Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.
Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.
Fält3 innehåller 6.
Max (Fält2) returnerar 8 när beräkningen inte är ett repeterat fält.
Max (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 6, 6, 7, 8 när beräkningen är ett repeterat fält.
Kommentar 
Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen Max först maxvärdet i det första repetitionsfältet, därefter maxvärdet i det andra repetitionsfältet och så vidare.
Om parametrarna har olika datatyper konverterar funktionerna Min och Max alla parametrar till siffror innan de jämförs. Om alla parametrar är text så jämför funktionerna parametrarna som text.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler