Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetAsBoolean
 
GetAsBoolean
Användning 
Returnerar 1 (sant) om data kan konverteras till ett numeriskt värde skilt från noll eller om ett containerfält innehåller data. Annars returneras 0 (falskt).
Format 
GetAsBoolean (data)
Parametrar 
data – text, tal, datum, tid, tidsstämpel eller containeruttryck eller ett fält som innehåller text, ett tal, datum, tid, tidsstämpel eller container.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Returnerar ett Logiskt värde.
Exempel 
GetAsBoolean ("") returnerar 0.
GetAsBoolean ("En del text här." ) returnerar 0.
GetAsBoolean (Containerfält) returnerar 1 när fältet Containerfält innehåller data, eller returnerar 0 när Containerfält är tomt.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler