Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerTangenttryckning )
 
Get ( TriggerTangenttryckning )
Användning 
Returnerar tecknen som aktiverade scripttriggern VidObjektTangenttryckning eller VidLayoutTangenttryckning.
Format 
Get (TriggerTangenttryckning)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Returnerar ett värde när ett script körs som har utlösts av scripttriggern VidObjektTangenttryckning, scripttriggern VidLayoutTangenttryckning eller när ett script körs som har anropats från det utlösta scriptet. Annars returneras en tom sträng. Flera tecken kan returneras när indata kommer från ett IME-program (Input Method Editor).
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Följande kod visar texten Bearbetar indata... när ett returtecken anges:
If [ Code (Get (TriggerTangenttryckning) = 13]
Visa anpassad dialogruta ["Bearbetar indata..."]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler