Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterOrientering )
 
Get ( FönsterOrientering )
Användning 
Returnerar ett värde som motsvarar läget för fönstret där scriptet körs.
Format 
Get (FönsterOrientering)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
I endast FileMaker Pro och FileMaker Go returneras:
-2 för liggande till vänster
-1 för liggande till höger
0 för kvadrat (endast FileMaker Pro och FileMaker WebDirect)
1 för stående
2 för stående upp och ner
Kommentar 
Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.
Exempel 
Om fönstret som det aktuella scriptet körs i är stående returnerar Get (FönsterOrientering) 1.
Du har en beräkningsfält vid namn Orientering som använder Get (FönsterOrientering) för att returnera ett värde som anges ovan. Du har ett annat beräkningsfält som refererar till fältet Orientering och använder funktionen If, som returnerar Stående om fältet Orientering returnerar ett värde som är större än 0 och returnerar Liggande om fältet Orientering returnerar ett värde som är mindre än 0:
If (Orientering > 0 ; "Stående" ; "Liggande")
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler