Referens > Funktioner > Logiska funktioner > IsValidExpression
 
IsValidExpression
Användning 
Returnerar 1 (sant) om ett uttryckssyntax är korrekt, annars returneras 0 (falskt).
Format 
IsValidExpression (uttryck)
Parametrar 
uttryck – ett beräkningsuttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Exempel 
IsValidExpression (beräkningsfält) returnerar 1 (sant) om beräkningsfält innehåller total + 1
IsValidExpression (beräkningsfält) returnerar 0 (falskt) om beräkningsfält innehåller abs(–1 utan avslutande parentes.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler