Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextSizeRemove
 
TextSizeRemove
Användning 
Tar bort alla teckenstorlekar eller en specifierad.
Format 
TextSizeRemove (text {; storlek })
Parametrar 
text – ett textuttryck eller ett textfält.
sizeToRemove – en teckenstorlek uttryckt som ett heltal.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill återställa text till standardstorleken för typsnittet i fältet. Om du inte anger någon storlek visas all text i den standardteckenstorlek som angavs i layoutläget för fältet. När teckenstorleken anges av funktionen sizeToRemove tas endast den angivna teckenstorleken bort från varje del av texten som visas i den storleken och dessa textdelar visas sedan i fältets standardteckenstorlek.
Teckenstorleken uttrycks i punkter (72 punkter per tum). Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.
Exempel 
TextSizeRemove ("10 punkts text och 18 punkts text") returnerar 10 punkts text och 18 punkts text som visas i fältets standardteckenstorlek.
TextSizeRemove ("10 punkts text och 18 punkts text" ; 18) returnerar 10 punkts text och 18 punkts text där teckenstorleken 18 punkter tas bort från orden 18 punkts text.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Utforma text