Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Exp
 
Exp
Användning 
Returnerar värdet för konstanten e, upphöjt till potensen av ett tal.
Format 
Exp (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den här funktionen returnerar värdet för konstanten e (basen för den naturliga logaritmen, lika med 2,7182818) upphöjt till ett tal.
Funktionen Exp är motsatsen till funktionen Ln.
Exempel 
Exp(1) returnerar 2,71828182….
Exp(Ln (2)) returnerar 2.
Exp(0) returnerar 1.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler