Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterSkrivbordsbredd )
 
Get ( FönsterSkrivbordsbredd )
Användning 
Returnerar bredden, i punkter, för skrivbordsytan.
Format 
Get (FönsterSkrivbordsbredd)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
I FileMaker Pro är skrivbordsytan området på skärmen där det aktiva fönstret finns, med undantag av aktivitetsfältet i Windows och menyraden och dockan i macOS.
I FileMaker WebDirect är skrivbordsytan området på huvudskärmen. I macOS har alla skärmar menyrader och huvudskärmen är den där det aktiva fönstret finns. I Windows är huvudskärmen den som innehåller aktivitetsfältet.
I FileMaker Go är skrivbordsytan hela skärmytan.
Exempel 
Returnerar 1920 i Windows om det finns en enda bildskärm med upplösningen 1920 x 1080.
Returnerar 2560 i macOS om det finns en enda bildskärm med upplösningen 2560 x 1440.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler