Referens > Funktioner > Containerfunktioner > GetWidth
 
GetWidth
Användning 
Returnerar bredden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.
Format 
GetWidth(fält)
Parametrar 
fält – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält, containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Returnerar bredden på bilder mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder. Annars returnerar GetWidth 0.
Exempel 
GetWidth (Produkt) returnerar 1024.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler