Referens > Funktioner > Textfunktioner > Upper
 
Upper
Användning 
Returnerar alla bokstäver i angiven text som versaler.
Format 
Upper (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd funktionen Upper för att t.ex. få bilregistreringsnummer och förkortningar att skrivas på ett konsekvent sätt.
Kommentar 
Information om hur ett fält visas utan att ändra sitt innehåll finns i Funktioner för textformatering.
Exempel 
Upper("Ab") returnerar AB.
Upper("Pjx099") returnerar PJX099.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler