Referens > Funktioner > Textfunktioner > PatternCount
 
PatternCount
Användning 
Returnerar antalet förekomster av söktext i text.
Format 
PatternCount (text ; söktext)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
söktext – valfritt textuttryck eller textfält som motsvarar den uppsättning tecken som du vill söka efter.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den här funktionen gör inte skillnad mellan gemener och versaler.
Exempel 
PatternCount ("Mississippi" ; "is") returnerar 2.
PatternCount ("Mississippi" ; "issi") returnerar 1 (funktionen är inte inklusiv).
PatternCount (Besökare ; "Gäst") returnerar 1 om kryssrutan Gäst är ett av de valda värdena i fältet Besökare.
PatternCount (Get (KontoBehörighetsuppsättning) ; "Guest") returnerar 0 om det aktuella kontot har behörighetsuppsättningen Full åtkomst.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler