Referens > Funktioner > Tidsfunktioner > Hour
 
Hour
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar antalet timmar (0-23) i en angiven tid.
Format 
Hour (tid)
Parametrar 
tid – ett tidsvärde eller ett fält av tidstyp.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Hour ("12:15:23") returnerar 12.
Hour (Längd) + (Minute (Längd) / 60) returnerar 2,5 när tidsfältet Längd innehåller 2:30:15.
If (Hour (Arbetstid) > 8,"Övertid" ; " ") returnerar Övertid när antalet timmar i Arbetstid är större än 8.
Hour (Registrering) returnerar 3 när värdet i Registrering är 3:24.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler