Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SökpostUteslutstatus )
 
Get ( SökpostUteslutstatus )
Användning 
Returnerar 1 (sant) om Uteslut är valt i den aktuella sökposten. Annars returneras 0 (falskt).
Format 
Get (SökpostUteslutstatus)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Exempel 
Returnerar 1 om Uteslut är markerat i den aktuella sökposten.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler