Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AntalÖppnaPoster )
 
Get ( AntalÖppnaPoster )
Användning 
Returnerar det totala antalet öppna poster i de aktuella hittade posterna som inte har sparats än.
Format 
Get (AntalÖppnaPoster)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Den här funktionen returnerar antalet öppna (ej verkställda) poster bland de aktuella hittade posterna, inklusive ej verkställda relaterade poster, som den aktuella användaren inte har sparat. Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar 4 om det finns en post och tre relaterade poster som inte har sparats.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler