Referens > Funktioner > Textfunktioner > KanaZenkaku
 
KanaZenkaku
Användning 
Konverterar hankaku katakana till zenkaku katakana.
Format 
KanaZenkaku (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
KanaZenkaku ("Japansk textsträng med katakana-tecken av typen hankaku (1 byte)") returnerar Japansk textsträng med katakana-tecken av typen zenkaku (2 byte).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler