Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerAktuellPanel )
 
Get ( TriggerAktuellPanel )
Användning 
Returnerar index och objektnamn på panelen som ska växlas från när scripttriggern VidPanelVäxla aktiveras.
Format 
Get (TriggerAktuellPanel)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Använd med funktionen Get ( TriggerMålPanel ). Returnerar ett indexvärde, med början på 1, när ett script körs som har utlösts av scripttriggern VidPanelVäxla, och objektnamnet som har tilldelats flikpanelen eller glidpanelen. Returnerar 0 om panelen är ogiltig eller om Get (TriggerAktuellPanel) inte används med scripttriggern VidPanelVäxla.
Du kan använda funktionen GetValue för att extrahera värdet som du vill använda från indexvärdet som returneras av Get (TriggerAktuellPanel).
Exempel 
När flikpanelen eller glidpanelen som du ska växla från är panel nummer 1 och heter "Kategori" returnerar Get (TriggerAktuellPanel):
1
Kategori
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler