Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > Min
 
Min
Användning 
Returnerar det minsta, giltiga icke-tomma värdet i fält.
Format 
Min (fält {; fält...})
Parametrar 
fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Fält kan vara något av följande:
Ett repeterat fält (repeterat fält).
Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.
Flera icke-repeterade fält i en post (fält1 ; fält2 ; fält3...).
Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1 ; repeterat fält2 ; repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.
Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1 ; tabell::fält2 ; ...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A ; tabell 2::fält B...).
Exempel 
Tabellen Kontrakt har en portal som visar anbud för varje kontrakt.
Min (Anbud::Pris) returnerar det lägsta anbudet för ett kontrakt.
I exemplen nedan innehåller fälten följande:
Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.
Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.
Fält3 innehåller 6.
Min (Fält2) returnerar 5 när beräkningen inte är ett repeterat fält.
Min (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 1, 2, 7, 8 när beräkningen är ett repeterat fält.
Kommentar 
Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen Min först det minsta värdet i det första repetitionsfältet, därefter det minsta värdet i det andra repetitionsfältet och så vidare.
Om parametrarna har olika datatyper konverterar funktionerna Min och Max alla parametrar till siffror innan de jämförs. Om alla parametrar är text så jämför funktionerna parametrarna som text.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler