Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Degrees
 
Degrees
Användning 
Konverterar från radianer till grader.
Format 
Degrees (radianvinkel)
Parametrar 
radianvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i radianer.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill omvandla resultat från trigonometriska funktioner från radianer till grader.
Ekvation
Exempel 
Degrees (Atan (1)) returnerar 45.
Degrees (1,0472) returnerar 60,00014030....
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler